homepage ČeskyEnglishItalianoEspañol

Pravidla a průběh soutěže

 

 

 1. Soutěž je otevřena pro všechny taneční školy,studia, organizace a instituty. Předpokládané soutěžní sekce klasického - neoklasického tance, současného - moderního a jazzového tance, hip hop tance a folk-etnického tance (klasifikováno 1,2,3).

 2. V soutěži jsou mimo jiné předpokládaná následující zvláštní ocenění:

  • originalní choreografie, latinský tanec, taneční divadlo, kostýmy, pedagogika-propedeutika (klasifikováno 1,2,3)
  • Zvláštní ocenění Flower Bud (klasifikováno 1,2,3), Dance talent (8 oceněných).
  • Zvláštní cena organizátora NPDF, hl.města Prahy, Nové scény Národního Divadla, Národního Divadla, Tančící ruka - logo festivalu (1)
  • Participant Prix - Cena účastníků - vybrána ostatními účastníky v hlasování pro skupinu, která zanechala nejelpší dojem svojí dovedností, charakterem a přátelstvím
  • BIDFOOD Czech Republic Award - cena partnera Pražského Tanečního Festivalu.
  • GRISHKO International Award - cena partnera Pražského Tanečního Festivalu spojená s poukázkou na odběr zboží v hodnotě 1000 EUR.
  • Junior GRAND PRIX - cena pro nejlepší skupinu tanečníků do 13 let, včetně poukázky na 500 EUR.
  • Nakonec, ten největší tradičně ručně broušený křišťálový pohár GRAND PRIX Nového Pražského Tanečního Festivalu 2023 je udělen nejlepší taneční škole nebo skupině za komplexní interpretaci (celkový projev) spolu s finanční cenou 1000 EUR

 

 

 1. Pořadí vystoupení škol a výběr choreografií do představení během večerů Pražského Tanečního Festivalu bude programováno dle úvahy Poroty a ředitele NPDF. Každá škola - skupina bude moci představit během soutěže více různých choreografií v různých tanečních stylech.

  Celkový součet časů jednotlivých choreografií nesmí přesáhnout 15 minut v jednom večeru ( pořadatel si vyhrazuje právo na případné určení délky jednotlivých vystoupení, anebo počtu choreografií v jednom večeru a to v závislosti na počtu zúčastněných souborů !!!). Sólový výstup nesmí přesáhnout délku 5 min. v jednom večeru.

  Gala večer 6/7 2023 - každý zúčastněný soubor/skupina může představit pouze jednu vybranou choreografii v max,. délce 7 min. (sólo max. 3 min.)

 2. Hudební nahrávky jednotlivých choreografií musí být zaznamenány na nosičích MiniDisc nebo CompactDisc, popř. iPod v dobré kvalitě a jejich označení musí obsahovat název choreografie a skladby, celkový čas, autora hudby a choreografie a jméno školy-studia: všechny tyto údaje spolu s Rooming listem účastníků musí být dodány vedení Pražského Tanečního Festivalu do 30. dubna 2023

 3. Každá škola bude mít k dispozici max. 30 minut na provedení jevištní zkoušky (2/7 2023) všech svých choreografií , které chce v rámci představení NPDF v sídle daného divadla představit. Nebudou poskytovány výjimky (kompletní rozvrh zkoušek a představení vám bude oznámen a v písemné formě předán pověřenými pracovníky Pražského Tanečního Festivalu po vašem příjezdu do Prahy).

 4. Eventuální instrukce pro světelné změny nebo ozvučení musí být dohodnuty s technikem tanečního festivalu během jevištní zkoušky (2/7 2023), avšak zvláštní - speciální efekty nejsou akceptovány.

 5. Každá škola je povinna předložit detailní seznam účastnících se žáků s datem narození a následujícím prohlášením: (potvrzuje se na vlastní odpovědnost, že žáci uvedení v tomto seznamu netrpí žádným psychofyzickým nedostatkem a teší se výbornému zdraví). V případě nezletilých musí být uvedeno, že žák je přítomen se souhlasem rodičů (stejně dle pasu).

 6. V případě požadavku na speciální stravu (z náboženských důvodů Kosher, Halali atd.) vedení festivalu poskytne kontakt na specializovanou restauraci /provozovnu, kde si soubor/skupina domluví podmínky stravování a časy, avšak s ohledem na program festivalu !!!

 7. Vedení festivalu nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození nebo odcizení jakéhokoli předmětu zanechaného bez dozoru v šatnách a na všech ostatních místech týkajících se Nového Pražského Tanečního Festivalu 2023. Účastníci soutěže se musí svědomitě řídit tímto ustanovením.

 8. Je vítána maximální přesnost a dochvilnost při zkouškách, workshopu a představeních s ohledem na ostatní účastníky NPDF.

 9. Storno podmínky: 0% do 30/04, 50% do 31/05, 85% do 15/06, 100% od 16/06 2023.

 10. V případě vyšší moci (např. akt veřejné moci, válka, přírodní katastrofa, požár, povodeň, stávka a další okolnosti mimo kontrolu stran) nedochází k porušení smlouvy/závazku a strany nejsou odpovědné za prodlení nebo nesplnění svých smluvních povinností. Strana, u níž se vyskytla událost vyšší moci, o tom informuje druhou stranu bez zbytečného odkladu.

 

Ohledně pravidel Covid-19 - Informace budou aktualizovány podle aktuální situace a nařízení vlády ČR.
Průběžně vás budeme informovat.

 

POROTA

 1. Porota rozhodující o udílení cen bude složena z mezinárodních představitelů s jasným renomé v oboru tance a bude hodnotit v určených večerech stanovených v prospektu.

 2. Proti rozhodnutí poroty se není možné odvolat a pokud to porota uzná za nezbytné, některé z cen nemusí být vůbec uděleny, a to i včetně možného zrušení některé z kategorií. O případném zrušení kategorie budou účastníci informováni před zahájením festivalu/soutěže.

 3. Trestem vyloučením ze soutěže je porušení zákazu jakéhokoli obtěžování a komunikování se členy poroty během soutěžních večerů (3/7 - 5/7 2023).

Hlavní stránka | Proč se zúčastnit | Program | Workshop | Cena a ubytování | Pravidla | Divadla | Historie | Videa | Partneři | Registrační formulář | Kontakty

webmaster facebook Grishko Hotely Ibis Bidfood Copyright 1994 - 2022 © New Prague Dance Festival